Huisregels / House rules

Voel je je niet zo goed? 

Wanneer je een afspraak hebt staan maar je je niet goed voelt en/of ziek bent, is het verstandig om de afspraak te verzetten. Wanneer ik ziek zou zijn betekent dit dat ik iedereen opnieuw moet inplannen en dit is heel lastig, omdat ik alleen in de salon werk en niemand het voor mij kan opvangen bij ziekte. 
Verzet jouw afspraak dan ook tijdig, minimaal 24 uur van tevoren. Dan bespaar je jezelf op de annuleringskosten van €25,- excl. BTW. 🤧🤒

Afspraak verzetten of te laat op de afspraak?

Zou je de afspraak willen verzetten, geef dit dan ruim 24 uur van tevoren door. 
Wanneer dit niet gebeurt of wanneer je meer dan 10 minuten te laat bent vervalt de geplande afspraak en ben ik genoodzaakt €25,- excl. BTW in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.
Dit geldt overigens ook voor een No Show!
Er wordt speciaal tijd voor jou gereserveerd en op het moment dat jij tijdig je afspraak verzet of cancelt, kan ik iemand anders blij maken, aangezien er een wachtlijst is. ☎️⏰ 

Hygiëne 

Voordat we aan de behandeling beginnen, was je eerst jouw handen. Na de behandeling was je jouw handen met handscrub: zo is de huid weer goed gehydrateerd en verzorgd en worden alle stofdeeltjes van het vijlen goed verwijderd.
Ik heb zelf altijd een mondkapje op, handschoenen aan en de nagelafzuiging staat aan bij het vijlen tijdens de behandeling.
Ook maak ik mijn werkplek en tools na elke behandeling grondig schoon en worden de tools uiteraard gedesinfecteerd.
De ruimte wordt na elke klant ook minstens 10 minuten gelucht. 🧼

 

Klantenregistratie

Ik houd een klantenbestand bij, zodat ik weet wie er in de salon is geweest. En op deze manier kunnen we ook terugkijken naar wat voor behandelingen je hebt gehad.

Plus: als je je verjaardag nog even doorgeeft, krijg je elk jaar korting bij een aankoop in de salon! 🎁 Betaling

Je kunt met contant, met pin of via een betaalverzoek betalen. Wil je graag contant afrekenen, geef dit dat even van tevoren aan bij het maken van een afspraak, dan houd ik rekening met eventueel wisselgeld. 📲💳

 

Een stukje selfcare: verzorging nagels

Het is belangrijk om jouw nagels te verzorgen, op die manier blijven ze het mooiste en kun je er ook echt van genieten! Zorg daarom dat je dagelijks (2-3x) de nagelriemolie gebruikt. De nagelriemolie is vanaf €5,95 verkrijgbaar. 
Er zijn ook diverse zeepjes, handscrubs, handcrèmes verkrijgbaar in de salon, mocht je je handen en nagels de beste zorg wilden geven. 
Door deze fijne producten blijft het kunstproduct beter en langer op de nagel zitten en zien jouw nagels, nagelriemen en huid er mooi uit. Op deze manier blijven je nagels echt het mooiste en worden ze ook nog eens goed verzorgd. 💅🏼✨

 

Garantie

Men krijgt alléén 5 dagen garantie wanneer je de nagelriemolie of nagelriemcrème gebruikt zoals hierboven vermeld is.
Mocht er dan binnen deze dagen een beschadiging zijn kun je dit natuurlijk kosteloos laten bijwerken. 

Is het buiten de garantietijd, dan is de reparatie €5,- per nagel. 

--


Not feeling well?

If you have an appointment but you are not feeling well and/or are ill, it is wise to reschedule the appointment. If I were ill, this would mean that I would have to reschedule everyone and this is very difficult because I work by myself in the salon and no one can work of me if I am ill.
Please reschedule your appointment in time, at least 24 hours in advance. Then you save yourself on cancellation fees of €25 excl. VAT. 🤧🤒


Reschedule an appointment or be late for the appointment?

If you would like to reschedule the appointment, please let us know more than 24 hours in advance. If this does not happen or when you are more than 10 minutes late, the scheduled appointment will be canceled and I will be forced to charge €25 excl. VAT for the reserved time. This also applies to a No Show!
Time is reserved especially for you and if you reschedule or cancel your appointment in time, I can make someone else happy who would like to come, because there is also a waiting list. ☎️⏰


Hygiene

Before we start the treatment, wash your hands first with soap. After the treatment, wash your hands with a hand scrub: this way the skin is well hydrated and cared for and all dust particles from the filing are properly removed.
I always wear a face mask, gloves and the nail extraction is on when filing during the treatment. I also thoroughly clean my workplace and tools after each treatment and the tools are of course disinfected.
The room is also ventilated for at least 10 minutes after each customer. 🧼

 

Payment

You can pay in cash, with PIN/VISA or via a payment request. If you would like to pay in cash, please indicate this in advance when making an appointment and I will take any change into account. 📲💳

 

A piece of self-care: nail care

It is important to take care of your own nails, if you want to keep them pretty for a long time. This way you can enjoy it! 

You can use the cuticle oil daily (2-3x). The cuticle oil is available from €5.95. There are also various soaps, hand scrubs and hand creams available in the salon, if you wanted to give your hands and nails the best care. 

These fine products ensure that the product stays better and longer on the nails, the cuticles and skin will look healthy and beautiful. 💅🏼✨

 

Guarantee
This only applies when using the cuticle oil that is advised.
If is any damage within 5 days, you can of course have it repaired free of charge.
But if it is outside the warranty period, the repair costs €5,- per nail.